Bộ khung ảnh MS 38 bao gồm:

4 Khung 9x13 cm
2 Khung 13x18 cm
1 Khung 20x25 cm 
2 Khung 18x30 
Giá : 500k

Kích thước: 113cm x 51cm

Gía đã bao khung ảnh, bộ định vị, ghim 3 chân chịu lực không cần khoan tường.