Bộ khung ảnh MS 41 bao gồm:

12 khung 20*25
Giá: 750k

Kích thước: 73cm x 90cm

Đã bao gồm khung ảnh, bộ định vị, ghim chịu lực 3 chân không cần khoan tường.