Bộ khung ảnh MS 40 bao gồm:

5 khung 9x9cm
2 khung 9x23 cm
2 khung 18x23 cm
3 khung 23x32 cm

Giá: 700k

Kích thước: 142cm x 54cm

Bộ khung ảnh đã bao gồm khung ảnh, bộ định vị, đinh ghim 3 chân chịu lực không cần khoan tường