Bộ khung ảnh MS 39 bao gồm:

1 Khung 20*26

2 khung 18*30
2 khung 13*18
4 khung 9*13
Giá: 500k

Kích thước: 95cm x 66cm

Bộ khung ảnh đã bao gồm khung, bộ định vị, đinh ghim 3 chân chịu lực không cần khoan tường