Bộ khung ảnh MS 35 bao gồm:

1 khung 23x32 cm 
3 khung 13x18 cm
2 khung 20x 26 cm 
1 khung 18x18 cm 

Kích thước: 130cm x 51cm

Giá: 420k
Đã bao gồm khung ảnh, bộ định vị, đinh ghim treo khung không cần khoan tường.