Loại dùng để treo khung tranh, khung ảnh hoặc dùng vào các mục đích khác của người sử dụng.

Gía bán: 4000 VNĐ / cái